Kérlek várjál, a képek átméretezése folyamatban van...
fooldalhirekdivatferfidesignsminkfotokjatekforum

Adatvédelmi nyilatkozat
 
 
A www.fashiontime.hu tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített előírásokat.
 
A fórum megtekintéséhez nem szükséges személyes adatok megadása, a szolgáltatás igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ezek célja leggyakrabban inkább statisztikai jellegű, míg egyes esetekben a felhasználók egyértelmű azonosítására szolgálnak.
 
A személyes információk megadásakor a felhasználók önként beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra az üzemeltető felhasználja. A fashiontime.hu a birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.
 
A fashiontime.hu oldal a személyi adatoktól eltérő, a bejelentkezéshez használt adatokat is gyűjt, ezek azonban a felhasználók számítástechnikai eszközeire vonatkoznak: a bejelentkezők IP címe, böngészőjének típusa, egyes cookie információk, tartózkodási országa, internetszolgáltatója, milyen webhelyről érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el a fashiontime.hu-t. Ezeket a személyesnek tekinthető (de nem személyi) adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel és tárolja. További felhasználásuk csak abban az esetben lehetséges, ha az illetékes hatóságok erre külön utasítást adnak. Amennyiben egy felhasználó a Felhasználási feltételekben és a Moderálási szabályzatban leírtakkal össze nem egyeztethetően viselkedik, illetve törvénytelen magatartást tanúsít, akkor a törvényes eljárás megindításához az üzemeltetőnek kötelessége a megadott adatok kiszolgáltatása az illetékes hatóságok részére.
 
A fashiontime.hu oldalról olyan, a fashiontime.hu helyes működéséért felelős web alapú (szkript) programok, cookie-k és illesztőeszközök (plugin-ok) kerülhetnek a felhasználók számítógépeire, amelyek a felhasználók internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így az erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől a fashiontime.hu teljes mértékben elhatárolja magát.
 
Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bárkinek a bejegyzett tagságát felfüggessze, illetve oldalait minden olyan személy elől elzárja (és minden ilyen személy ellen törvényes úton fellépjen), aki a leírtakkal össze nem egyeztethető módon jár el. Az üzemeltető kijelenti, hogy minden, érdekeit sértő, illetve a leírtakkal összeegyeztethetetlen információt eltávolít oldalairól.
 
A fashiontime.hu a jelszavakat biztonságosan, egyirányúan kódolva tárolja. A felhasználók érdeke, hogy teljesen egyedi jelszavat használjanak. Ezen jelszóval férhetnek hozzá az oldal szolgáltatásaihoz. A felhasználók semmilyen körülmények közt ne adják ki harmadik személynek jelszavukat, még ha az az oldal üzemeltetője is! Elfelejtett jelszó esetén a fórum „elfelejtettem a jelszavam” menüpontja használandó, amelynek alapján a fórum rendszere új jelszót generál és erről elektronikus úton értesíti a felhasználót. A felhasználók jelszava az üzemeltető által sem elérhető.
 
Amennyiben egy regisztrált felhasználó regisztrációjának törlését kéri, az üzemeltető a felhasználó fórum-hozzászólásait kivéve minden adatát törli a szolgáltatásból és minden adatbázisából. Az üzemeltető kijelenti, hogy a regisztráció törlése teljes, a felhasználóról egyetlen olyan adatot sem tart meg, amely a felhasználó bárminemű azonosítására alkalmas.
 
A felhasználók adatait az üzemeltető a szolgáltatás működésének idejére tárolja és/vagy addig, amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését.
 
Minden nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvények és a magyarországi hatóságok döntései az irányadóak.
 
 
Moderálási szabályzat
 
 
A moderátorok indoklás és előzetes értesítés kötelezettsége nélkül végzik munkájukat. A moderálási szabályzatot ismerik, munkájukat alapos odafigyeléssel végzik. A moderálási szabályzat által nem vagy nem egyértelműen taglalt ügyekben a moderátorok csapata egyeztetés után hozza meg a döntést, kiemelt figyelmet szentelve az Adminisztrátor álláspontjának.
 
Amennyiben a moderátor a moderálási szabályzat alapján járt el, őt a felhasználó nem kérheti számon, a moderátor nem kötelezhető magyarázat adására.
 
A moderátorokkal kapcsolatos kifogásokat a felhasználók az Adminisztrátor felé jelezhetik.
 
 
Moderátori rangok:
 
 • Adminisztrátor (egyben a honlap teljes jogú üzemeltetője)
 • Adminisztrátor helyettes (egyben a honlap főszerkesztője)
 • Főmoderátor
 • Moderátor
 
Moderációs eszközök:
 
 • a hozzászólás részleges vagy teljes szerkesztése és törlése
 • a téma részleges vagy teljes szerkesztése és törlése, illetve lezárása
 • a felhasználó figyelmeztetése nyilvános hozzászólásban, privát üzenetben, és a rendszer „figyelmeztetés” menüpontján keresztül
 • a felhasználó ideiglenes vagy tartós kitiltása; végleges törlése
 • a felhasználó összes hozzászólásának törlése
 • a felhasználó és összes hozzászólásának törlése
 
A fenti moderációs eszközök moderátori jogosultsághoz kötődnek, így nem minden moderátor ér el minden funkciót. Felhasználói adatokat és beállításokat kizárólag az Adminisztrátor lát és kezelhet.
 
A moderálási szabályzat minden moderátori rangot egységesen moderátorként említ.
 
Fórumról történő ideiglenes vagy teljes kitiltás csak és kizárólag a moderálási szabályzat súlyos és többszörös megsértéséért adható, a kitiltásokat kizárólag az Adminisztrátor és helyettese kezelheti.
 
A fórum színvonalának emelése és megtartása érdekében minden felhasználót kérünk, hogy igazodjon a magyar helyesírás szabályaihoz, fogalmazzon közérthetően és színvonalasan, illetve adjon saját témáinak kifejező címet.
 
 
Nicknév választás
 
Minden felhasználó szabadon választhat felhasználónevet (nicket).
 
A moderátorok nem aktiválják és/vagy azonnal törlik a fashiontime.hu fórumáról azt a nicket, amely:
 
·         közismert tudós, művész, történelmi vagy közéleti személyiség nevével egyezik, miután meggyőződtek, hogy az nem a hozzászóló saját neve
·         megtévesztésig hasonlít egy már bejegyzett nickre
·         obszcén vagy trágár kifejezést, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezést tartalmaz
·         burkolt vagy nyílt reklámot hordoz
 
Felhasználási feltételek
A jelen szerződés (Szerződés) az M. Press Agency érdekeltségébe tartozó www.fashiontime.hu oldalain elérhető nyilvános fórumok (Fórumok) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

2. Kérjük, hogy a Fórumok használatának megkezdése előtt figyelmesen olvasd el az alábbi feltételeket. A Fórumok használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadod a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadod el, nem vagy jogosult használni a Fórumokat. A fashiontime.hu jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid tájékoztatás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Fórumok felhasználóit. A módosítást követően a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben a jelen Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használod a szolgáltatást, a fashiontime.hu jogosult a felhasználói hozzáférési jogaidat megszüntetni, továbbá felhasználói adataidat és az általad közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések Veled és más felhasználókkal szemben más néven történő bejelentkezés, vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. A fashiontime.hu fenntartja a jogot a Fórumok szolgáltatásának megszüntetésére.

3. A Fórumok nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. A Fórumokon hozzászólásokat elhelyezni és témákat létesíteni azonban csak a regisztrált felhasználók jogosultak. A fashiontime.hu a Fórumokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint a közvetítő szolgáltatóként működteti. Az általad a Fórumokon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a fashiontime.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Fórumokon, vagy a Fórumokon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a fashiontime.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A fórum célja, hogy a fórumon megjelenő témakörök iránt érdeklődők megoszthassák egymással nézeteiket, gondolataikat, tapasztalataikat. A fórum a nyilvános beszélgetés, a közös gondolkodás és az építő vita színtere. Megjelenhet minden nézet, vélemény, érv, amely nem ütközik a Magyar Köztársaság Alkotmányával és hatályos jogszabályaival, az általánosan elfogadott társadalmi normákkal illetve a moderálási szabályzattal.
 
Az oldalon kereskedelmi tevékenységet folytatni szigorúan tilos!
 
A felhasználó regisztrációjával elfogadja és önmagára kötelező érvényűnek tekinti a Felhasználási feltételeket, a Moderálási szabályzatot és az Adatvédelmi nyilatkozatot.

4. Egyes fórumokat a fashiontime.hu megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A fashiontime.hu nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése), és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, illetve viselkedés ellen is.

5. Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezd nekünk, ha szerinted a Fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. A fashiontime.hu fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a fashiontime.hu jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaidat a következő címekre továbbíthatod: info@fashiontime.hu

6. Az általad közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott, vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Te tartozol felelősséggel. Következésképpen köteles vagy gondoskodni arról is, hogy az általad hozzá, vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) ne sértsék. Amennyiben a Fórumokon általad közzé, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését Te vállalod magadra.

7. A Fórumokkal kapcsolatos jogsértések esetén a fashiontime.hu a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Te viseled továbbá a Fórumok használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Fórumokon közzé- vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a számítógépes rendszeredben okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a Fórumok használata során nálad keletkezett, és a másoknak okozott kárt is.
Nicket (felhasználót) sértő, őt lejárató, alpári című vagy tartalmú topik nem nyitható, a már megnyitott topikot a moderátorok törlik. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topikot vagy őt lejárató hozzászólást, kérheti annak törlését.

8. A Fórumokon történő közzé, vagy elérhetővé tétellel valamennyi, általad rendelkezésre bocsátott tartalom (például hozzászólások, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi, a Fórumok használatának időpontjában ismert anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő használati jogot engedsz a fashiontime.hu üzemeltető gazdasági társaságnak és cégcsoportjának.

9. A regisztráció során általad megadott felhasználói adatok (kivéve: jelszó, jelszó emlékeztető, e-mail cím, valódi név, postacím, telefonszám), illetve a bemutatkozás keretében közzétett információk nyilvánosak, azokat valamennyi felhasználó láthatja és felhasználhatja. A fashiontime.hu az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az EKT alapján meghatározott körben jogosult a Fórumok használatával összefüggésben keletkezett személyes és egyéb felhasználói adatok kezelésére és archiválására.
Az üzemeltető a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.
 
 
Fogalmi magyarázat: üzemeltető = fashiontime.hu
 
 
2009. március 1.
 


Melléklet: tiltott cselekmények
 
A fórumon és a kommentekben TILOS:
 
 • trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
 
 • rasszista, szexista, kisebbségellenes vagy szélsőséges módon megnyilvánulni;
 
 • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni, szexuális szokásokat mások megbotránkoztatására alkalmas módon bemutatni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
 
 • tiltott önkényuralmi jelképeket használni;
 
 • a személyeskedés, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, nemi identitása stb. miatt);
 
 • a rágalmazás, becsületsértés, az elfogadható bírálaton/kritikán túlmutató, trágár stílusú, mások befeketítésére alkalmas tartalom elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem;
 
 • személyes adatokat, címeket, jelszavakat, bármely természetes személy valós adatait nyilvánosságra hozni, a fórumtagok privát üzeneteit a hozzászólásba bemásolni;
 
 • szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak;
 
 • más felhasználó vagy a fórum üzemeltetője vagy megbízottja szerepében feltűnni;
 
 • más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
 
 • vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét az elfogadható bírálaton/kritikán túlmutató, sértő módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
 
 • termékeket vagy szolgáltatásokat direkt módon reklámozni (kivételt képez a felhasználó saját vállalkozása weboldalának belinkelése a felhasználó profiljába, illetve egy másik felhasználó konkrét problémájára, kérdésfeltevésére adott javaslattétel);
 
 • bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény, törvényszegés, bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni vagy bárminemű ilyen cselekedettel kapcsolatban egyetértést kifejezni, illetve ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;
 
 • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek ajánlása, értékesítése és cseréje (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek és táplálék-kiegészítők, át nem ruházható értékpapírok);
 
 • a technikai eszközökkel elkövetett rombolás: olyan hivatkozások beillesztése, amelyek a felhasználó gépében kárt okozó fájlokra mutatnak, automatikusan induló fájlletöltések és minden olyan beavatkozás, amely megváltoztatja a fórum/topik méretét, illetve akadályozza rendeltetésszerű használatát;
 
 • szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, script hozzászólások);
 
 • színvonaltalan, semmitmondó hozzászólás vagy olyan bulvár tartalom elhelyezése, amit a moderátor moderálandónak minősít;
 
 • a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt hozzászólásokat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;
 
 • továbbá az, amit a moderátorok tartalmi vagy technikai rombolásnak illetve a fórumban nem megjeleníthetőnek minősítenek egy-egy adott beszélgetési helyzetben.
 
A fenti tiltások egyaránt vonatkoznak a nyilvános és privát bejegyzésekre, a felhasználói profilra, illetve a fórumba belinkelt tartalomra és az aláírások szövegére is!
 

1956 - 2016 divatbemutató a H...

Sajátos módon emlékezett az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a Hello Baby Bar.»»

Bemutatkozott Magyarországon ...

Az olasz fitokozmetikai világmárka végre Magyarországon is elérhető, már nem csak kozmetikákban! »»

Megérkezett a Yamuna forradal...

Különleges hatóanyagok, holisztikus szemlélet, kimagasló ránctalanító hatás, a hagyományos eljárások és a modern technológia ötvözete.»»

LEVI’SŸ FOTÓVERSENY

Többek között hazaviheted új kedvencedet is, az új 700-as farmert!»»